انتخاب آمریکا برگزاری آمریکایی کره شمالی

انتخاب: آمریکا برگزاری آمریکایی کره شمالی رئیس جمهور دونالد ترامپ رهبر کره شمالی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی تلاش جهت زیاد کردن تاب‌آوری پایتخت ، تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول نیست

رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت مقابله با حوادث و بحران‌ها را به خوبی فراهم نکرد

تلاش جهت زیاد کردن تاب‌آوری پایتخت ، تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول نیست

تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول نیست/ تلاش جهت زیاد کردن تاب آوری پایتخت

عبارات مهم : ایران

رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت مقابله با حوادث و بحران ها را به خوبی فراهم نکرده ایم، گفت: تاب آوری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول و قابل توجه نیست.

زهرا صدراعظم نوری در گفت وگو با ایسنا، راجع به میزان تاب آوری کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و آمادگی مقابله با حوادث در این شهر گفت: کلانشهرها با توجه به گستردگی و تراکم جمعیتی درون آنها و همچنین نوع فعالیت ها و تعاملاتی که در آنها در حال انجام هست؛ نیازمند ظرفیت هایی است که در هنگام بروز مخاطرات طبیعی و انسان ساز بتواند تاب آوری داشته باشد و ظرفیت تحمل و بازگشت به شرایط عادی را داشته باشند.

وی افزود: کلانشهر بزرگی مثل پایتخت کشور عزیزمان ایران که در روز حدود 12 میلیون نفر جمعیت و در شب حدود 8 میلیون نفر جمعیت در آن حضور دارند و فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای در آن در حال انجام هست؛ ولی بر روی گسل های زلزله قرار گرفته هست، به شکلی که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این کلانشهر گسل های زلزله کشیده شده است هست. در حقیقت وجود جمعیت زیاد، فرسودگی بافت شهری و نامناسب بودن بعضی معابر شهری شرایطی را فراهم کرده است که در بروز زلزله پرسشها بسیاری را فراهم می کند.

تلاش جهت زیاد کردن تاب‌آوری پایتخت ، تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول نیست

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت های لازم، آمادگی ها و زیرساخت های مورد نیاز را در هنگام بروز حوادث نداریم؛ لذا تاب آوری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول و قابل توجه نیست. بر همین اساس باید سرعت حرکت در مسیر ایجاد زیرساخت های مورد نیاز را زیاد کردن دهیم.

لزوم ورود جدی مدیریت شهری ، مجلس و دولت به عنوان تاب آوری تهران

رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت مقابله با حوادث و بحران‌ها را به خوبی فراهم نکرد

وی تاکید کرد: باید کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و عنوان تاب آوری آن را فراتر از یک شهر ببینیم و بی تردید به واسطه اینکه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پایتخت و قطب اقتصادی و سیاسی کشور محسوب می شود جا دارد که نگاه ملی به آن وجود داشته باشد و باید مدیریت شهری ، مجلس و دولت جدی تر به عنوان تاب آوری ورود داشته باشند.

باید بعد از اتفاق در کوتاه ترین وقت ممکن به شرایط عادی بازگشت

رییس کمیسیون سلامت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر لزوم بازبینی در زیرساخت های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جهت زیاد کردن تاب آوری این شهر هنگام بروز حوادث گفت: باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز آینده نگری شود؛ آیا که اتفاق خبر نمی کند و هر لحظه باید آمادگی مورد نیاز جهت مقابله با حوادث وجود داشته باشد و بتوان در کوتاه ترین وقت ممکن به شرایط عادی بازگشت.

تلاش جهت زیاد کردن تاب‌آوری پایتخت ، تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول نیست

وی تاکید کرد: متأسفانه در بحث بحران و رخدادهای طبیعی عنوان را جدی نگرفته ایم و در نتیجه این امر، آمادگی مورد نیاز را نیز نداریم. در حقیقت نه قبل، نه حین و نه بعد از وقوع اتفاق آمادگی مورد نیاز را نداریم و عدم آمادگی در زلزله اخیر اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران به روشنی دیده شد.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: هنگام وقوع زلزله اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران که در غرب شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به وقوع پیوست با وجود اینکه پایتخت کشور عزیزمان ایران دچار تخریب نشد و به حمدالله مصدومی نداشت ولی شرایط نامناسبی رقم خورد. مردم در اضطراب به بیرون آمدند و تا صبح در خیابانها ماندند و شاهد بودیم که در معابر چه ترافیک های طولانی ایجاد شد.

تهران در برابر حوادث آماده نیست

رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت مقابله با حوادث و بحران‌ها را به خوبی فراهم نکرد

نوری با تاکید بر اینکه در اتفاق زلزله اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران هیچ مصدوم و خرابی نداشتیم و در این شرایط ترافیک گسترده در پایتخت کشور عزیزمان ایران شکل گرفت، افزود: این اتفاق نشان داد در پایتخت کشور عزیزمان ایران آمادگی در برابر حوادث وجود ندارد. با وجود اینکه سالهاست ستاد مدیریت بحران تشکیل شده است هست؛ ولی توانمندسازی مناسب وجود نداشته هست. باید در مدیریت بحران به صورت ملی عمل کنیم و ساز و کار مورد نیاز را فراهم کنیم و بی تردید باید آموزش های مناسب با مواقع بحران به شهروندان ارائه شود و قطعا باید آمادگی مورد نیاز فراهم شود.

وی ادامه داد: وقوع اتفاق ای همچون زلزله در آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران تقریبا قطعی است لذا باید جهت کم کردن خسارت ها آمادگی مورد نیاز را فراهم کنیم و زیرساخت ها و امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت این مواقع را فراهم کنیم و شرایط را به گونه ای هدایت کنیم که تاب آوری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یابد و بتوانیم بعد از اتفاق شرایط را به حالت عادی برگردانیم.

تلاش جهت زیاد کردن تاب‌آوری پایتخت ، تاب آوری پایتخت کشور عزیزمان ایران قابل قبول نیست

واژه های کلیدی: ایران | حوادث | زلزله | آمادگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz